Skip to main content

Données variables

Labels en etiketten met variabele data

Etiketten met wisselende informatie kunnen enkel digitaal gedrukt worden. Zo wordt het mogelijk om uw labels te voorzien van variabele data zoals genummerde barcodes, wisselende beelden of een unieke nummering. Ook andere toepassingen zijn denkbaar en haalbaar. Op vlak van labels met variabele data hebben we altijd een oplossing voor u in petto.

Formats

Tous les formats sont possibles

Matériels

Tous les matériaux sont possibles

Types de colle

 • Permanente
 • Ultra permanente
 • S'élimine
 • S'élimine en partie grâce à une neutralisation de la colle
 • Surgélateur
 • Sensible à la condensation.
 • Retirables à l'eau
 • Hydrosolubles

POSSIBILITE DE PERFORATION INTERMEDIAIRE (ENTRE 2 ETIQUETTES)

Ces étiquettes sont imprimées numériquement par nos soins. Ainsi, nous pouvons imprimer des données variables sur les étiquettes, par exemple des codes-barres numérotés. Nous pouvons aussi imprimer pour vous d'autres étiquettes où une numérotation unique est nécessaire.

Contactez-nous avec vos questions concernant les balises et les étiquettes.
Nous réfléchissons avec vous!

Demandez un devis

Onze maatregelen tegen het Corona-virus

ABC Labels volgt de ontwikkelingen op vlak van het Coronavirus op de voet. We stellen de veiligheid van onze medewerkers, klanten en leveranciers voorop. De continuïteit van ons bedrijf komt op vandaag niet in het gedrang en dit willen wij zo houden. Samen met onze medewerkers zullen we er alles aan doen om onze klanten, hoofdzakelijk in de voedingssector, in de mate van het mogelijke en rekening houdende met de stijgende vraag binnen de gevraagde levertermijn te bevoorraden.

Hiervoor vragen wij aan éénieder zich aan onderstaande afspraken te houden:

 • Klanten en leveranciers moeten handen ontsmetten vooraleer zich naar de inkombalie te begeven.
 • Medewerkers moeten handen ontsmetten vooraleer de burelen of productieruimte te betreden.
 • Medewerkers moeten op regelmatige basis handen ontsmetten en voldoende water drinken.
 • Elkeen houdt een afstand van minimum 1 meter van elkaar.
 • Wie ziek is blijft thuis.
 • Niet-medewerkers mogen onder geen enkel beding de productieruimte betreden.
 • Afhalingen worden zoveel als mogelijk vermeden.
Close Demandez un devis