Skip to main content

REFERMABLE

Hersluitbaar dus langer vers

Hersluitbare labels en etiketten zijn voorzien van een herkleefbare lijm. Hierdoor kan u met dit etiket verpakkingen, eenmaal geopend, steeds weer opnieuw sluiten. Zo kan de versheid of vochtigheid van een product veel langer worden gegarandeerd. Bovendien zijn hersluitbare labels en etiketten veel goedkoper en handiger in gebruik dan de meeste mechanische sluitingen.

Formats

Tous les formats sont possibles

Matériels

Nous utilisons surtout du papier brillant et du PP blanc dans ce cas

Types de colle

Seule une colle recollable conçue spécialement à cet effet est possible

Les étiquettes refermables sont munies de colle recollable. Ainsi, vous pouvez refermer des emballages une fois ouverts. Cela permet de garantir la fraîcheur ou le taux d'humidité d'un produit.

Contactez-nous avec vos questions concernant les balises et les étiquettes.
Nous réfléchissons avec vous!

Demandez un devis

Onze maatregelen tegen het Corona-virus

ABC Labels volgt de ontwikkelingen op vlak van het Coronavirus op de voet. We stellen de veiligheid van onze medewerkers, klanten en leveranciers voorop. De continuïteit van ons bedrijf komt op vandaag niet in het gedrang en dit willen wij zo houden. Samen met onze medewerkers zullen we er alles aan doen om onze klanten, hoofdzakelijk in de voedingssector, in de mate van het mogelijke en rekening houdende met de stijgende vraag binnen de gevraagde levertermijn te bevoorraden.

Hiervoor vragen wij aan éénieder zich aan onderstaande afspraken te houden:

  • Klanten en leveranciers moeten handen ontsmetten vooraleer zich naar de inkombalie te begeven.
  • Medewerkers moeten handen ontsmetten vooraleer de burelen of productieruimte te betreden.
  • Medewerkers moeten op regelmatige basis handen ontsmetten en voldoende water drinken.
  • Elkeen houdt een afstand van minimum 1 meter van elkaar.
  • Wie ziek is blijft thuis.
  • Niet-medewerkers mogen onder geen enkel beding de productieruimte betreden.
  • Afhalingen worden zoveel als mogelijk vermeden.
Close Demandez un devis