Skip to main content

NO LABEL LOOK

De onzichtbare kracht van een no-label-look etiket

No-label-look etiketten zien eruit alsof de informatie op het product zelf gedrukt is en niet op het etiket. Het label zelf is onzichtbaar, maar de info is duidelijk leesbaar. Door nieuwe technieken en materialen zijn de randen van dit label zo goed als onzichtbaar. Je kan het no-label-look etiket op elke ondergrond gebruiken, maar op transparante oppervlakken komen ze best tot hun recht.

Formats

Tous les formats sont possibles

Matériels

Seul un matériau clear on clear peut être utilisé ici

Types de colle

Seule la colle ultra transparente peut être utilisée ici pour ne laisser aucun résidu de colle et obtenir l'effet no-label-look.

Ce type d'étiquette donne l'impression que les informations sont imprimées sur le produit. L'étiquette elle-même est donc invisible mais les informations sont clairement lisibles. Grâce à de nouvelles techniques et à de nouveaux matériaux, les bords de cette étiquette sont (quasiment) invisibles. Vous pouvez utiliser l'étiquette no-label look sur toutes les bases mais elle est particulièrement mise en valeur sur des surfaces transparentes.

Contactez-nous avec vos questions concernant les balises et les étiquettes.
Nous réfléchissons avec vous!

Demandez un devis

Onze maatregelen tegen het Corona-virus

ABC Labels volgt de ontwikkelingen op vlak van het Coronavirus op de voet. We stellen de veiligheid van onze medewerkers, klanten en leveranciers voorop. De continuïteit van ons bedrijf komt op vandaag niet in het gedrang en dit willen wij zo houden. Samen met onze medewerkers zullen we er alles aan doen om onze klanten, hoofdzakelijk in de voedingssector, in de mate van het mogelijke en rekening houdende met de stijgende vraag binnen de gevraagde levertermijn te bevoorraden.

Hiervoor vragen wij aan éénieder zich aan onderstaande afspraken te houden:

  • Klanten en leveranciers moeten handen ontsmetten vooraleer zich naar de inkombalie te begeven.
  • Medewerkers moeten handen ontsmetten vooraleer de burelen of productieruimte te betreden.
  • Medewerkers moeten op regelmatige basis handen ontsmetten en voldoende water drinken.
  • Elkeen houdt een afstand van minimum 1 meter van elkaar.
  • Wie ziek is blijft thuis.
  • Niet-medewerkers mogen onder geen enkel beding de productieruimte betreden.
  • Afhalingen worden zoveel als mogelijk vermeden.
Close Demandez un devis